INTERNASIONALE MARKTE
AMERIKAANSE MARKTE VAAR GOED MAAR DOLLAR EFFENS SWAKKER

JULIE was ʼn goeie maand vir die Amerikaanse mark danksy ʼn stewige begin vir die Amerikaanse verdienste-seisoen en ook weens hoër kommodi-teitspryse. Dit is ondanks die geo-politieke risiko wat deur verdere missiellanserings deur Noord Korea geskep is. Onlangse berigte het gespekuleer dat Noord Korea se missiele die Amerikaanse kus kan bereik. In Washingon het die probleme van Presi-dent Donald Trump se administrasie voortgeduur aangesien ondersoeke na sy verkiesingsveldtog se noue bande met Rusland begin veld wen.

Die Dow Jones Nywerheidsindeks het die maand op +2.5% afgesluit (+10.8% jaar tot datum) terwyl die S&P 500 op +1.9% gesluit het teenoor Junie (+10.3% jaar tot datum). Die Nasdaq, wat bekend is vir verskeie tegnologie-aandele wat deel uitmaak van dié indeks, het in Julie met 3.4% gestyg (+17.9% jaar tot datum), hoewel dit in die laaste week van die maand ietwat onder druk was.

Die BBP syfer van +2.6% vir die tweede kwartaal van 2017 toon dat die Amerikaanse ekonomie wel groei en beslis beter vaar as in die eerste kwartaal. Nogtans was die mark nie besonder beïndruk met die syfer nie en die dollar het verder verswak – die vyfde agter-eenvolgende maand van dalings teenoor verskeie geldeenhede. Die BBP syfers het ook kommer laat ontstaan dat Amerikaanse inflasie laag gaan bly en kan beteken dat die Federale Reserweraad (Fed) nie later vanjaar ʼn verdere rentekoersverhogings sal aankondig nie.

Europese markte het in Julie nie watwonders gevaar nie. Die Duitse DAX was 1.7% laer maand op maand (+5.6% jaar tot datum), die CAC in Frankryk was 0.5% laer vir die maand (-4.8% jaar op jaar) en die VK se FTSE 100 Indeks het ʼn klein styging van 0.8% maand op maand aangeteken (+3.2% jaar tot datum). Aande-le is onder druk geplaas weens ʼn sterker Euro, wat op vlakke verhandel wat nie sedert 2015 aangeteken is nie.

In Asië het die Nikkei in Japan die maand 0.5% laer afgesluit (+4.2% jaar tot datum) toe ʼn styging van die Yen tenoor die Amerikaanse dollar druk op uitvoerd-ers geplaas het. In China het Hong Kong se Hang Seng Indeks Julie op +6.1% afgesluit en hierdie indeks staan nou op +24.2% jaar tot datum. Die Shanghai Saamgestelde Indeks het die maand op +2.5% afgesluit en staan op +5.5% jaar tot datum.

Die goudprys het nie ʼn besonderse maand beleef nie maar nogtans die maand op +2.2% afgesluit, ook weens die swakker dollar en die verwagting dat daar nie op medium termyn verdere rentekoersverhogings in die VSA gaan wees nie. Internasionale en Ameri-kaanse oliepryse het op ʼn nuwe hoogtepunt vir die afgelope twee maande verhandel. Platina het die maand 2.1% hoër gesluit (+4.7% jaar tot datum) en die prys van ystererts was op die hoogste vlak in vier maande.

PLAASLIKE MARKTE
EKONOMIESE VOORUITSIGTE STEEDS KOMMERWEKKEND

Daar was in Julie vir die eerste keer in maande goeie ekonomiese en marknuus maar die donker wolke op die ekonomiese horison gaan nog lank nie verdwyn nie.Die JEB FTSE Indeks van Alle aandele het aan die einde van die maand op ʼn nuwe hoogtepunt van 55 207.40 gesluit, ná meer as twee jaar van swakker prestasie sedert die vorige hoogtepunt wat in April 2015 aangeteken is. Business Day het berig dat die mark op die laaste handelsdag van die maand deur die loop van die dag ʼn nuwe rekord van 55 366.70 aangeteken voor dit effens laer gesluit het. Hoewel die grootste bydrae tot die sterk vertoning gelewer is deur stygings in die prys van Naspers-aandele – wat meer as 20% van die totale markapitalisasie van die JEB verteen-woordig – het hulpbronaandele ook bygedra tot die styging van die indeks. Mynmaatskappye het besonder goed vertoon en die Resi-20 het die maand op 13.7% hoër as in Junie afgesluit (jaar tot datum op +7.3%). Die Indi-25 en die Fini-15 het onderskeidelik stygings van 6.1% (+16.4% jaar tot datum) en 5.4% (1.2% jaar tot datum) aangeteken.

Lonmin het die maand se beste styging gelewer (+28.8% maand op maand). In die tweede plek was Anglo American Plc (+23.5% maand op maand) en in die derde plek was BHP Billiton, wat die maand 20% hoër gesluit. Die aandele van groot nywerheidsmaatskappye en randverskansing-saandele is in die 20 aandele wat vir die jaar tot datum die beste gevaar het. Hoewel Trencor verlede maand vir Naspers uit die nommer een posisie gedruk het, het Naspers aan die einde van Julie weereens bo-aan die lys geëindig met ʼn styging van 44.4% vir die jaar tot datum.

Wat ekonomiese data betref het handelsyfers vir Junie beter vertoon en op ʼn surplus van R10.7 miljard (Mei R7.2 miljard) gesluit. Verbruikersprysinflasie vir Junie was effens laer op 5.1% jaar op jaar teenoor die 5.4% jaar op jaar wat in Mei bekend gemaak is. Voedselinflasie was onveranderd op 7% jaar op jaar. Kredietverlening in die private sektor was in Junie op 6.2% jaar op jaar teenoor 6.7% in Mei. Die Monetêre Beleidskomitee van die SA Reserwebank het ná afloop van sy vergadering in Julie die mark verras toe die repo-koers met 25 basispunte na 6.75% verlaag is. Die rand was effens swakker teen die dollar op -0.9% maar vir die jaar tot datum is die plaaslike geldeenheid 4% sterker teen die Amerikaanse geldeenheid.

Ondanks die positiewe nuus van ʼn nuwe rekord vir die JSE Indeks van Alle Aandele, laer inflasie en ʼn verlaging van die rentekoers bly die ekonomiese situasie kommerwekkend. “Suid-Afrika het ʼn ekonomiese dilemma aangesien twee van die land se mees afhanklike bevolkingsgroepe – kinders en bejaardes – sterk groei terwyl die aantal werkende mense afneem,” aldus ʼn berig in Business Day ná die bekendmaking van die jongste bevolkingsyfers. Volgens die verslag van Statistieke SA staan die totale bevolking nou op ʼn geraamde 56.52 miljoen, 902 200 meer mense as in 2016. “Dit is problematies dat die bevolkingsgroep van mense tussen die ourderdomme van 15 en 34 deurlopend daal. Dit is veronderstel om die mees ekonomies aktiewe ouderdomsgroep te wees wat die grootste deel van die land se werkmag uitmaak. Dit belem-mer die land se potensiaal om die ‘demografiese dividend’ – ʼn venstertydperk vir ekonomiese groei wat ontstaan wanneer die werkende ouderdomsgroep toeneem – te bereik,” aldus kommentaar deur die Statistikus-Generaal Palo Lehohla, soos in Business Day aangehaal.

Werkloosheidsyfers styg reeds vir maande en in die lig daarvan is die aankondigings deur die Pick n Pay-groep dat hy sy werkertal met 3 500 gaan verminder, asook AngloGold Ashanti se bekendmaking dat soveel as 8 500 werkers afgelê gaan word, besonder kommerwekkend. Fin24.com het berig dat die aankondiging deur Anglo moontlik die eerste van vele kan wees as gevolg van die nuwe Mynbou Handves, wat in Junie groot opslae gemaak het.

Die ander positiewe nuus wat in Julie bekend gemaak is was ʼn styging in voertuigverkope. Die totaal was 46 719 eenhede, ʼn styging van 4.1%. “Plaaslike voertuigverkope was bemoedigend en is gelei deur hoër syfers vir die verkope van nuwe motors en ligte handelsvoertuie. Uitvoerverkope vir Julie was 35 486 voertuie, ʼn styging van 6 456 eenhede, ʼn betekenisvolle verbetering van 22% tenoor die 29 030 voertuie wat in Julie verlede jaar uitge-voer is,” aldus die verklaring van die Nasionale Vereniging van Voertuigvervaadigers (Naamsa) wat met die bekendmaking van die syfers uitgereik is.